National_1798_Centre2.gif (17934 bytes)
.
.

.

..
.

.
IONAD NÁISIÚNTA 1798
Inis Córthaidh, Co. Loch Garman.

Fón : 054 37596 / 7          Faics : 054 37198
The Centre.jpg (33696 bytes)
An tIONAD OIDHREACHTA 1798
a bhain céim amach, tugann sé léargas
tarraingteach dúinn ar thús an daonlathais
nua-aimseartha in Éirinn.

Tá an tIonad dearscnach seo suite láimh leis an N30 agus an N11 faoi scáth Chnoc Fhíodh na gCaor, taobh le habhainn sciamhach na Sláine agus 500 meadar
díreach ó bhaile mhargaidh rathúil Inis Córthaidh.

.
Aithrisíonn an tIonad scéal eipiciúil laochta Eiri Amach 1798 agus a thárla ina dhiaidh trí leas a bhaint as na rìomhairì ilmheánacha agus imoibrithe is déanaí.

Cuireann léiriúchán inéisteachta infheicthe an scéal i gcomhthéacs idirnáisiúnta agus usáidtear teicníocht ealaíonta léiritheach chus léas dár n-aistear íontach
chuig an ndaonlathas a thabhairt dár gcuairteoiri.

Map to Centre.gif (21128 bytes)

Tá sraith fhairsing de lámhdhéantúsáin ar taispeáint i gcónaí san Ionad.

.

Aireachtáil an gCuairteoirí ag an Ionad 1798
Tosaíonn an aireachtáil taobh amuigh den Áras nuair a thrasnaitear an droichead chuig an ndaonlathas.
Taobh istig l
éirionn an taispeántas réimse téamaí.
.

Saibhreas na hEorpa riomh an réabhlóid; leathnú na réabhlóide;
an comhthéacs Eireannach; na hEireannaigh Aontaithe; an tsraith
cathanna i mBealtaine agus Meitheamh 1798; Cnoc Fhíodh na
gCaor agus na nithe a thárla tar éis an Eiri Amach.
I ndiaidh an taispeánteis drámatúil seo, bogann an cuairteoir ar
aghaidh go bhfeictear dealbha síofrúla ar thómhas nádúrtha
a sheasann do mhuintir an hEireann san 18u aoischéad.


An insint a théann leis, léiríonn sí an t-eolas a thagann chun cinn
faoi leathnú na tuairimí réabhlóideach ar fud na hÉireann agus
tugann le fios dúinn méid na práinne ar an mbun-leibhéal.
Side View of Centre.jpg (9234 bytes)

Úsáidtear cosúlacht chliste de chluiche fichille chun 'cluiche marfach na straitéise' a athdhéanamh.
Léirítear príomh-charachtair an lae mar fhir fichille sé triogh ar airde agus iad leaghta amach ar urlár breac;
an 'rí' ar thaobh na nÉireannach ná Wolfe Tone.
Eascraíonn sraith cathanna as an 'gcluiche marfach' agustagann siad chun críche sa deireadh ar Chnoc 
Fhíodh na gCaor.
.
Léirítear croíbhriseadh an chogaidh don chuairteoir i dtaispeántas inéisteachta infheicthe faoi aon cheann
déag de na trí cinn agus fiche cathanna a troideadh i gCo. Loch Garman,inar cailleadh 20,000 daoine
as daonra iomlán de 120,000.
.
Le hais sin níor cailleadh ach 25,000 daoine as daonra iomlán de thrí muillíus le linn an chéad sé mbliana
de Réabhlóid na Fraince.
Is léiriúchán pléisiúrtha é Ionad Oidhreachta 1798, óna thaispeántas bríomhar go na téacsanna tarraingteacha
painéil faoi stair na tréimhse úd.

Cafe.jpg (14235 bytes)

Grúpaí scoile
Is f
éidir le grúpaí scoile taitneamh a bhaint as na
taispeántais ó thúsdeiridh; tà siad suite ar leibhéal
íseal chun go bhfeicfí go héasca iad. Tá dráma faoi
1798 ag deireadh an taispeántais.
.
Tugann na cluichí faill do pháistí bheith
rannpháirteach sa stair ar bhealach éasca,
agus teachtaireaacht an-dáiríre a chur trasna ag an
am céanna. 
Le caitheamh an dísle léiríonn an cluiche an méid
sin den stair ar eachtra seans í.

Children.jpg (9876 bytes)
.

tourism.jpg (3272 bytes) Web Development by :
THE WEXFORD WEB
Rosehill - Rosslare Strand - Co. Wexford

Tel.: 053 32784     Fax : 053 32783      Email :
info@actionireland.com