School logo

 

 


Boherbue Comprehensive School
Boherbue, Mallow, Co. Cork.

An Scoil Chuimsitheach
An Bóthar Buí, Mala, Co. Chorcaí.

 

 

INTRODUCTION
This school was opened in 1973 as a co-educational, non-selective post-primary school. The term 'COMPREHENSIVE' was current at that time and the curriculum of the school combined what were formally regarded as the 'secondary' subjects with the 'technical' subjects. This was seen as giving a broad range of subjects under which pupils with very varying degrees of aptitude, ability and skills could prosper.

With modifications, this is still the policy of the school.

Contact us by e-mail

Réamhrá
An Scoil Chuimsitheach, An Bóthar Buí.

Osclaíodh an scoil seo sa bhliain míle naoi gcéad is a trí mar aonad comhoideachais a fhearann fáilte roimh dhaltaí uile chumais.
Is scoil iar-bhunoideachais í. Múintear ábhair acadúla agus theicniúla sa chlár chuimsitheach. Tá rogha agus réimse lethan d'ábhar á chur ar fáil. De dheasa seo, d'fhéadfadh daltaí a gcumas agus scileanna a chur chun cinn.

Boherbue Comprehensive School
Boherbue
Mallow
Co. Cork
Republic of Ireland

Phone Ireland 029 76032
Fax Ireland 029 76079