Fáilte go dtí ár leathanach!
Welcome to our page!This site is currently being updated,please check back later.

 

[Failte - Welcome] [An Fhoireann - Staff] [Stair na Scoile - School History] [Ceol - Music]
[Sport - Sport] [Gaeilge - Irish] [Ealain - Arts] [Nuacht na Scoile - School News] [Ceatharlach - Carlow]
[An Timpeallacht - The Environment] [Obair na bpaisti] [Nascanna - Links]

 
Gaelscoil Eoghain Uí Thuairisc, Bóthar Phollerton, Ceatharlach, Éire. Pollerton, Carlow, Ireland.Tel: (059)9131634. Email: cgscoil@iol.ie