An Comhchoiste Réamhscolaíochta Teo

Is eagras deonach náisiúnta é An Comhchoiste Réamhscolaíochta a bunaíodh i 1978 chun réamhscolaíocht trí Ghaeilge a chur chun cinn sa tír seo. Tá timpeall 275 Naíonra ag freastal ar 3,000 páiste idir 3-5 bliana d'aois ar fud na tíre. Tagann páistí agus Stiúrthóirí le chéile ar feadh cupla uair a chloig sa lá chun a bheith ag imirt is ag foghluim trí Ghaeilge.

Ba mhaith leis an gComhchoiste go mbeadh deis ag gach páiste sa tír freastal ar Naíonra sula dtéann siad ar an mbunscoil.

Léiríonn an taighde go dtagann méadú ar úsáid na Gaeilge i dteaghlaigh na bpáistí a bhíonn ag freastal ar na Naíonraí.

Tá gach eolas ar fáil ón oifig ag an seoladh thuas.


An Comhchoiste Réamhscolaíochta Teo., a voluntary national organisation founded in 1978, promotes Irish medium pre-school education throughout Ireland. About 3,000 children meet each day together with their leaders in approximately 276 Naíonra, to play and learn using Irish as the medium of communication.

An Comhchoiste would like that every child in the country would have an opportunity to attend a Naíonra before they begin school.

Research shows very positive results are achieved in the Naíonraí.
 

Should you require further information contact us at:

7 Cearnog Mhuirfean,
Baile Atha Cliath 2
Fon: 01 676 3222
Facs: 01 661 6564

    Home  |  Member Organisations