Folúntais


Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Léachtóireacht Shóisearach san Eacnamaíocht

Tá iarratais á lorg don phost thuas. Cé go bhfuil iarratais á lorg ó gach réimse den disciplín, tá tóir ar leith ag an Roinn ar iarrthóirí ó réimse na Micreacnamáiocta Feidhmái, ag a bhfuil ardscileanna cáinníochtúla agus a bhfuil spéis taighde acu san Eacnamíocht Sláinte, san Eacnamaíocht Leasa Shóisialaigh, i bPolasaí Sóisialta nó i réimsí gaolmhara eile.

Ba chóir d'iarrthóirí iarchéim a bheith acu san Eacnamaíocht (tá Ph.D. inmhianaithe) agus scileanna maithe cumarsáide a bheith acu. Daoine a chruthaigh iad féin mar thaighdeoirí atá ag teastáil.


CLERK TYPIST

BUNSCOIL AN TSLEIBH DHUIBH, WHITE ROCK CLOSE, BT12

Applicants must have a minimum of RSA Stage 11 Typewriting or equivalent examinaton qualification and either 4 GCE 'O' level or GCSE passes (Grade A, B or C) or equivalent examination qualifications or a minimum of three years relevant experience. Preference may be given to those applicants who have a working knowledge of the Irish Language. Preference may be given to those applicants who have qualifications, training and/or experience in word processing and/or C.L.A.S.S. Sc 98/20/19. Canvassing will disqualify: Further information and application forms are available for collection at Human Resources, Board Headquarters, 40 Academy Street, Belfast, BT1 2NQ, between the hours of 8.30 a.m. and 4.45 p.m., or will be forwarded on receipt of a LARGE stamped, self addressed envelope (255mm X 178mm). To enable the board to assess eligibility for consideration for appointment applicants should ensure that all necessary relevant information is included in their application. The closing date for receipt of applications is 12.00 noon on Friday 29 May 1998. Late applications will not be accepted under any circumstances.


AN ROINN COSANTA

SAN ARM AGUS SA CHABHLACH

Cuireann saol na bhFórsaí Cosanta deiseanna iontacha oiliúna ar fáil d'earcaigh nua, chomh maith le deiseanna taistil agus an sásamh a bhaineann le hobair dhúshlánach fhiúntach. Is ar feadh tústréimhse 5 bliain a dhéanfar na hiarrthóirí sin a n-éiríonn leo a liostáil sa Bhuan-Fhórsa Cosanta, ach gur féidir an tréimhse sin a fhadú, ag brath ar chritéir áirithe a bheith comhlíonta.

Teorainneacha Aoise:

Níor cheart go mbeadh iarrthóirí faoi bhun 17 bliain d'aois ná thar 22 bliain d'aois ar 31 Márta, 1998. Is é 24 bliain d'aois an uasteorainn aoise d'iarrthóirí a bhfuil an seal riachtanach seirbhíse déanta acu san FCA nó sa Slua Muirí.

Riachtanais Airde:

Is é an íosairde a nglacfar léi ná 5'5" i gcás iarrthóirá fir agus 5'4" i gcás iarrtháirí mná.

Conas Iarratas a Dhéanamh:

Tá foirmeacha iarratais agus eolas ar choinníollacha le fáil ach dul i dteagmháil le:-

AN tARM Limistéar Ceannais an Oirthir: 01-8046453

An tOifigeach Ceannais Daonchumhachta,

Beairic Chathail Bhrugha,

Baile Átha Cliath 6

Limistéar Ceannais an Iarthair: 0902 21032

An tOifigeach Eannais Daonchumhachta,

Bearic Uí Choileáin, Corcaigh

Limistéar Ceannais an Deiscirt: 021 514108

An tOifigeach Ceannais Daonchumhachta,

Bearic Cois Tuama, Áth Luain

Limistéar Ceannais an Iarthair: 0902 21032

An tOifigeach Ceannais Daonchumhachta,

Campa an Churraigh, Co. Chill Dara.

AN CABHLACH An tOifigeach Daonchumhachta jm021 864727

Inis Sionnach, Co. Chorcaí

LÁTHREÁN GRÉASÁIN: http://www.military.ie


AN CAIFE GLAS, AN CHULTÚRLANN

Scileanna cócaireachta.

Tá an Caife Glas ag lorg oibrí páirtaimseartha a bhfuil scileann cócaireachta aige/aici. Scríobh chuig an bhainisteoir ag an seoladh seo: An Bhainisteoir, An Caife Glas, An Chultúrlann, 216 Falls Road, BT12 6AH.


Naí-Ionad an tSleibhe Dhuibh

Oibrí Naíonra

Folúntas oibrí Naíonra, 20 uair sa tseachtain. Post Bliain go léith. Maoinithe ag an Childhood Fund. Seol litir & C.V. chuig: An Rúnaí, Naí-Ionad an tSleibhe Dhuibh, 10 Whiterock Close, Whiterock Road, Béal Feirste BT12 7RG.


Forbairt Feirste,

12 College Square North

Béal Feirste,

BT1 6AS

Gúthan: 01232 438597 Facs: 01232 439638

Ríomhphost: forfeirs@iol.ieSiar...