Forbairt Feirste

Ré Úr don Ghaeilge

Agus 30,000 cainteoir Gaeilge i mBéal Feirste de réir Daonáireamh 1991 - an méid céanna a bheadh i gceantar bríomhar Gaeltachta in Iarthar na hÉireann - tá Forbairt Feirste ag leagan béim ar an ról a chaithfidh bheith ag an Ghaeilge i dtógáil spiorád láidir fuinniúil i gceann de na áiteanna is boichte i mBéal Feirste.

Tá lucht na Gaeilge i mBéal Feirste in áit mhaith chun teacht i dtír ar na deiseanna fostaíochta atá tagtha, ní amháin de bharr an bheocht úr sa Ghaeilge ar fud cúige Uladh agus na tíre, ach le tacaíocht úr don Ghàidhlig in Albain.

Don chéad uair, tá na príomhghníomhaireachtaí eacnamaíocha ag taobhú le pobal na Gaeilge chun rannpháirtíocht éifeachtach a thógáil a chuirfidh dúshraith fostaíochta faoi fhás na Gaeilge. Tá an ghníomhaireacht do ghnónna beaga, Ledu, an Roinn Traenála agus Fostaíochta agus an Roinn Comhshaoil - trína thionscnamh Béal Feirste i mBun Oibre - ag tógáil an dúshlán a leag Forbairt Feirste síos agus í sa tóir ar phoist.

Agus iad i gcomhar le chéile, tá coiscéimeanna tábhachtacha glactha ag Forbairt Feirste agus na gníomhaireachtaí eacnamaíocha leis an Ghaeilge a chothú mar áis luachmhar don té atá ar lorg oibre.

With 30,000 Irish speakers in Belfast according to the 1991 Census - the equivalent of a vibrant Gaeltacht area in the west of Ireland - Forbairt Feirste is underlining the role the Irish language must play in the building of a confident and dynamic community spirit in the most disadvantaged areas of Belfast.

Belfast's Irish speaking community is ideally placed to exploit the employment opportunities presented not only by the revived fortunes of the Irish language in the rest of Ulster and across the country but also by the upturn in support for the Gaelic language in Scotland.

For the first time, the mainstream economic agencies are joining forces with the Irish language community in a meaningful partnership to underpin the revival of the Irish language with jobs. The small business agency, LEDU, the Training and Employment Agency and the Department of the Environment - through its Making Belfast Work initiative - have all risen to the challenge posed by Forbairt Feirste's jobs drive.

Together Forbairt Feirste and the economic agencies have taken a number of key steps forward to promote Irish as a valuable resource and advantage to the job-seeker

Back...