Forbairt Feirste

FLIX FEIRSTE

Bhí an céad fhéile scannán riamh i mionteanga ar siúl i mBéal Feirste ó 29-31 Deireadh Fómhair 1997 in ionad Virgin Cinema. Comhfhiontar a bhí ann idir Forbairt Feirste agus an Irish News, agus an aidhm a bhí aige ná an teanga Ghaeilge a chur ar an mhórardán idirnáisiúnta i gcuideachta a leithéid chéanna ó réigiúin mhionteanga na hEorpa, áit a bhfuil 50 milliún duine a labhraíonn mionteangacha. Bhí gearrliosta déanta de ghearrscannáin agus de ghnéscannáin i nGaeilge, i mBreatnais, i nGaidhlig, sa Bhriotánais, sa Bhascais, sa Fhrísis, sa Choirnis agus sa Chatalóinis.

The first ever lesser used language film festival was held in Belfast from 29-31 October 1997 at the Virgin Cinema Complex. It was a joint venture between Forbairt Feirste and the Irish News and its aim was to place the Irish langauge to the forefront of an international stage with its counterparts from similar lesser used language regions of Europe which collectively account for 50 million people. A selection of short and feature films in Irish, Welsh, Scots Gaelic, Breton, Basque, Fruisian, Cornish and Catalan.

Cameleon

An chéad léiriú in Éirinn den ghnéscannán is nua ó S4C. Fear óg seachránach, idéalach a liostáil san arm agus é ar thoir na n-iontas agus na heachtraíochta. Gan choinne, filleann sé ar an bhaile gan chead scoir, agus téann i bhfolach ar an phéas míleata

Irish premiere of S4C's most recent feature film. A wayward, idealistic young man joins the army in a quest for excitement and adventure. He returns unexpectedly without leave and goes into hiding from the military police.

Spré Rosy Ryan

Ait chiúin sceirdúil tuaithe é Dún Chaoin, le linn na seascaidí, teach tábhairne clúiteach 'Kruger' ann, teach pobail agus oifig phoist. Bhí bunadh na háite bocht, iad beo ar an talamh agus ar an mhuir. Tháinig borradh iontach faoin áit i 1968 nuair a tháinig David Lean chun an bhaile lena mhórscannán eipiceach 'Ryan's Daughter' a dhéanamh. Tugann an clár seo faisnéise aon uair an chlog, don chéad uair ar an domhan, léargas eisiach isteach sna hathruithe agus an tionchar a d'imir an scannán ar an dúiche.

During the sixties Dun Chaoin in Co. Kerry was a quiet, remote rural area, with one famous public house 'Krugers' a church and a post office. The inhabitants were poor, living off the land and sea. In 1968 however the whole village was transformed when David Lean came to the area to make his epic film 'Ryan's Daughter'. This one hour documentary and World premiere gives an exclusive insight into the changes and the effect the film had on the area.

Draíocht

Gabriel Byrne a scíobh agus tá páirt aige sa scannán seo a rinneadh go háirithe d'oscailt TnaG agus a scáileánaíodh an chéad oíche sin. Ar lá seo a chéad chuimhneacháin, seo deis agaibh le Byrne a fheicéail ag aisteoireacht i nGaeilge, é ina athair as bhaile san arm agus tchítear an tionchar mór agus an brú a chuireann a ghairm saighdiúra ar a bhean agus go h´åirithe ar a mhac óg.