Forbairt Feirste

Ré Úr don Ghaeilge

AN NASC

Feidhmeoidh an Nasc mar áis, chan amháin do phobal Gaeilge Bhéal Feirste, ach ar fud an náisiúin chomh maith, agus go bhféadfadh sé bheith ina ghléas a neartódh páirtíocht gnó le pobail mionteangacha ar fud na hEorpa.

Flix Feirste '97

an chéad fhéile idirnáisiúnta ariamh de mhionteangacha.

Rian Uladh

tionscnamh trasteorann cultúrtha Ultach do thurasóirí.

An Muileann Glas

gnó postdíola a dhíolfas earraí tré mheán an Idirlíon.

Eurocraft

Is tionscnamh Eurocraft chun gnóthaí áitiúla ceirde a fhorbairt.

Cló agus Déanamh

gnó deartha agus taca ar an idirlíon.

Forbairt Feirste

Foireann bhainisteoireach agus taca a mbeidh freagaracht iomlán acu as reáctáil Lár-ionad an Nasc agus cláracha Forbairt Feirste mar aon le tionscnamh sóisialta teangeolaíoch, seirbhís comhairleach slite beatha, gníomhaireacht oibre nasctha leis an Idirlíon agus taca do dhaoine a bheadh ag iarraidh a gnó féin a bhunú.

AN TELE-LANN

Tá Forbairt Feirste ag cothú gnó Teleteach mar lár eilimint an Naisc. Cuirfidh sí i bhfeidhm gníomhaíochtaí tráchtála, sóisialta agus teangeolaíocha agus cuirfear fostaíocht ar fáil i dteicneolaíochtaí nua. Táthar a mholadh go mbunófaí seirbhís aistriúcháin ar bhunús leathan. I gcroí lár an Tele-lann beidh lamhghréasán. Forbróidh an Tele-lann chomh maith pobal Gaeilge ar an Ghréasán agus cuirfidh sí láthair ar fáil a bhéarfaidh le chéile an t-eolas iomlán ábhartha ar an Ghaeilge agus teangacha eile neamhfhorleathan. Beidh seomra oiliúna sa Tele-lann a thairgifdh Oiliúnt gaolta le Ríomhairí, cúrsaí forbartha gnónna beaga, cúrsaí N.V.Q i riarachán gnó agus cúrsa Idirghréasáin do thosnaitheoirí atá aitheana ag an Choláiste Oscailte.

AN SCÉALANN

Is tionscnamh géarfhaobhrach Telifíse agus meán é an Scéalann. Beidh an chéad stiúideo Telefíse in Iarthar Bhéal Feirste ann a chuirfidh chun cinn cláir teilifíse i dTuaisceart na hÉireann. Beidh comhlacht neamhspleách Gaeilge "An Scéalaí" lonnaithe ins an Scéalann agus cuifidh sé ar fáil cláracha do TnaG, an seirbhís nua náisiúnta Telefíse Gaeilge, an B.B.C. agus U.T.V. Tairgfidh an scéalann fosta seirbhisí do chomhlachtaí neamhspleácha eile, mar shampla, sraith sheomraí le haghaidh dubáil agus eagarthóireachta igcóir cláracha dhéanamh go príomhdha, ach d'fhéadfadh gnónna móra é a úsáid a bhíonn dtuilleamaí ar léiriú físeáin le forbairt gnó a chur chun cinn.


Back...