Activiteitenplan "Video broadcast vanuit remote locaties"

Colofon:

Auteur: Victor Reijs
Datum: 17-9-98
Versie: 0.4  

Inleiding

Het doel van dit onderzoek is te bekijken hoe men live video broadcasting over het Internet kan uitvoeren richting een wijd verbreide doelgroep. Er wordt vooral gekeken naar:
  1. de video streaming tools die hiervoor beschikbaar zijn,
  2. de aansluitmogelijkheden van de kijkers naar deze stream door gebruik te maken van IP multicast en
  3. hoe de beheersbaarheid van de streaming tools en gateways  zijn (de broadcast zal vanuit een stand alone locatie gedaan moeten kunnen worden).
Als voorbeeld omgeving, zullen broadcasts gedaan worden van zonsondergang rond zonnewende vanuit een hunnebed gebouwd rond 2800 BC: Maes Howe te Orkney, Schotland. De mensen die mogelijk naar deze broadcasts zullen kijken komen uit diverse geledingen: wetenschappers en studenten [archaeologie, astronomie], geinteresseerden in archaeoastronomie, new-age mensen, enz.

Het project is een vervolg op het web camera project in december 1997, waar zoín 10.000 hits zijn geregistreerd (http://www.iol.ie/~geniet/maeshowe/, optie Results 1997). Dit web camera project (evenals de voorzetting in 1998) wordt gesteund door Historic Scotland (zeg de Monumenten zorg van Schotland) en Charles Tait (fotograaf en uitgever, die als lokale vertegenwoordiger op Orkney fungeert). Enkele video en audio streams uit dit project zijn ook beschikbaar gesteld aan SURFnet voor de SURFnet streaming server (http://stream.tribute.nl/).

De technische/netwerk gerelateerde zaken die in dit project naar voren komen zijn:

In onderstaande figuur wordt aangegeven wat de globale opzet van de techniek is. Er is een bron (S) en die heeft een verbinding met een gateway/server binnen SURFnet IP (G1). Deze server/gateway (G1) zorgt er voor dat het IP unicast verkeer van S over het IP multicast network wordt uitgezonden. SURFnet aansluitingen (Q) kunnen nu via multicast kijken naar de broadcast. Ook is het mogelijk om via IP unicast (R1) te kijken. Kijkers (P) die aangesloten zijn op andere providers (X) die ook multicast bieden, kunnen simpel meekijken. Providers (X) kunnen ook via gateways (G2) IP unicast tunnels aanbieden aan kijkers (R2) die via IP unicast zijn ontsloten.

De ervaring die verkregen wordt uit dit project, is van belang voor zowel SURFnet4 project (het gebruik van multicast voor IP collaboration pilots [SN4-3.8]) en SURF-ACE (Service enhancement streaming and broadcasting [SA-4.5]).

 

Doelen

De doelen van het project zijn:

  1. ervaring opdoen met video streaming tools (zowel aan uitzend als ontvang kant), die gebruik kunnen maken van IP multicast.
  2. ervaring opdoen hoe IP multicast voorzieningen (Mbone en gateways) gebruikt kunnen worden om wereldwijd een groot en veelzijdig publiek te bereiken.
  3. informatie beschikbaar krijgen welke eigenschappen tools en gateways moeten bezitten om stand-alone gebruik mogelijk te maken.
 

Resultaten

De deliverables van het project zijn gerelateerd aan de doelen:

  1. Een beschijving van de streaming tools en gateways die getest zijn, inclusief ervaringen (bugs: http://www.iol.ie/~geniet/eng/bugs.htm , voorstellen voor verbetering, beheerbaarheid, enz.). Deze informatie zal als input dienen voor de tools beschrijvingen in het deelproject CONTACT van SURFnet4.
  2. Aanbevelingen hoe men een zo groot mogelijke verspreiding van kijkers kan realiseren (dus hoe mensen op LANís (vaste) en dial-in verbindingen deze IP multicast kunnen bekijken).
  3. Testresulaten van een beperkte hoeveelheid tools (minimaal drie stuks) en gateways (minimaal drie stuks)  gebruikt in een wereldwijde IP multicast sessie (vanuit Nederland met gebruikmaking van eerder vastgelegde videobeelden).
  4. Indien de resultaten van 3) bevredigend zijn en er is een voldoende potentieel van kijkers (minimaal 50), dan zullen er live broadcasts verzorgd worden vanaf Maes Howe, Schotland (in december 1998).
Deze deliverables zullen altijd direct bijgewerkt worden op Internet.

 

Activiteiten

De activiteiten zijn (tussen haakjes het aantal geplande werkdagen):

Aantal geplande dagen: 15 dgn (10 dgn voor SURFnet en 5 dgn voor projectleden). Organisatie

Het project wordt uitgevoerd door Victor Reijs, SURFnet.

Er zal binnen het project alleen gecommuniceerd worden via electronische middelen, hiervoor is een web-site opgericht: http://www.iol.ie/~geniet/maeshowe/ en een distributielijst: maeshowe@onelist.com

De ervaringen zullen up-to-date in het engels via WWW beschikbaar zijn (optie Broadcasting in http://www.iol.ie/~geniet/maeshowe/ )

Maandelijkse rapportage aan SURFnet, voor de 15e van de volgende maand, via email ( high@surfnet.nl ). Na elk kwartaal wordt deze maandrapportage vervangen door een kwartaalrapportage.

 

Kwaliteitsbewaking

De kwaliteit wordt bewaakt door vragen/ideeen en resultaten te toetsen in internationale fora:

Daarnaast zal er uitwisseling zijn met de firma Tribute en het project CONTACT.

 

Planning

De planning is als volgt (de genoemde data geven de doorlooptijd aan):

  


Laatste belangrijke inhoudelijke wijzigingen: 2 oktober 1998