An Gaeltacht

[ An English version of this page is also available ] [ ABHAILE ]

Is é atá sa Ghaeltacht, codanna fairsinge de chontaetha Dhún na nGall, Mhaigh Eo, na Gaillimhe agus Chiarraí - agus iad ar fad geall leis ar imeallbhord an Iarthair - agus codanna freisin de Chontaetha Chorcaí, na Mhí agus Phort Láirge. Cé go bhfuil Béarla ag daonra uile na Gaeltachta, is iad na codanna seo amháin den tír ina bhfuil Gaeilge á labhairt fós mar theanga an phobail.

Ó bunaíodh an Stát ghlac Rialtas i ndiaidh a chéile leis go raibh fiorthábhtacht ag baint le caomhnú na Gaeltachta mar pobal a labhrann an Ghaeilge. Ní hamháin go soláthraíonn sí deis chun leanúnachas an traidisúin a choinneáil beo, ach freisin soláthraíonn an Ghaeltacht an timpeallacht is fearr ar fad do dhaoine ar mian leo an Ghaeilge a bheith ar a dtoil acu. Is cloch choirnéil thábhachtach é go mbeadh limistéar ann ina maireann an Ghaeilge beo mar theanga phobail i dtaca le pobail dátheangach a chruthú in Éirinn, agus soláthraíonn sé timpeallacht inar féidir leis an teanga fás go nádúrtha i suíomh comhaimseartha.

Údarás na Gaeltachta

Tá sé mar chúram ar an ngníomhaireacht Rialtais seo eacnamaíocht na Gaeltachta a fhorbairt chun áis a thabhairt do chaomhnú agus do shaibhriú na Gaeilge mar phríomhtheanga an réigiúin.

Chun an cuspóir seo a bhaint amach, cothaíonn an tÚdarás scéimeanna táirgiúla fostaíochta tríd acmhainní nádúrtha áitúla, scileanna agus cumas gnó-eagraithe a fhorbairt agus tríd infheistíocht soghluaiste a mhealladh chun na Gaeltachta.

Cothaíonn an tÚdarás forbairt phobail freisin, agus pléann sé le réimse de ghníomhaíochtaí teanga agus cultúir ina mbíonn grúpaí pobail agus toinscail ar fud na Gaeltachta páirteach.

83,268 atá mar dhaonra sa Ghaeltacht de réir daonáirimh 1991 agus as an 28,500 de lucht saothair iomlán tá 5,854 fostaithe i dtionscail atá ag fáil tacaíochta ón Údarás, tionscail ar nós teicstílí, innealtóireacht, leictreonaic, uiscshaothrú, achmhainní nádúrtha eile agus cumarsáidí. I measc na ngníomhaíochtaí tábhachtacha eacnamaíocha eile laistigh den Ghaeltacht tá feirmeoireacht, iascaireacht agus turasóireacht.