An Séasúr - The Season

Eoin Ó Riain

Chaith Eoin Ó Riain beagnach 25 bliain sa dtionscail tomhais, stiúradh agus uathoibriú go mór mór i gcursaí díolacháin.

D'fhoilsigh sé Readout mar foilseacháin trádála sa bhliain 1989 agus an Eolaire Thomhais in Éirinn i 1991.
Sa bhliain 1994 tháinig sé ar an ngréasáain don gcé uair agus sa mbliain dár gcionn thosig an Méar Eolais agus an Eolaire Idirnáisiúnta ar an saol.
Tá sé ag feifhmiú mar Máistér Ghréasáin don Limistéar 12 (An Eoraip) den ISA - the Instrument, Systems, and Automation Society agus don Chraobh in Éirinn.

Tá Eoin pósta le Máire agus tá triúr clainne orthu. 'Sí Muireann an duine is sinne. I banaltra í agus tá sise ag staidéir i gcóir céime in altaireacht le haghaidh daoine le deachrachtaí foghlama. Chálaíodh Diarmuid sa fisiteiripe sa tsamhradh agus tá sé ag obair leis, buiochas le Dia. Tá Aoileann tar éis céim a bhaint amach i Nua agus Sean-Ghaeilge san Ollscoil.
Seo an Clann.

Tá spéis aige i gcúrsaí Gaeilge, idir teanga, ceol agus stair. Sé a scríobh Leathannach na Gaeilge ag IOL.
Is maith leis taistil agus bailíonn sé stámpaí. Tá leathannach bunaithe le cabhair a thabhairt le bailitheóirí.

Fuair sé a chuid oideachas ag Bráthaire na Toirbhirte. Is Caitliceach é atá sa gluaiseacht athnuacháin ó 1987 i leith. Is ball de Ghrúpa Guidhe Avila é. Tá sraith leathannaig aige ar an ábhar seo. Sé Mónóir ar Liosta Gréasáain atá eagraithe ag CIN atá lonnaithe sna stáit Aontaithe. A mbíochas le míriúlt an gréasáain is beag fadhb atá leis seo.


malo mori quam fodori!


Caorán na gCearc - Conamara
Ár n-aisling - Our dream!
Where we live!


We have recently invested in a property on the Cote d'Azur in Antibes and this should be available for rental in early 2005.
Eoin Ó Riain spent almost 25 years in Instrumentation and Control mostly in the area of sales and marketing.

In 1989 Readout was published first as a commercial publication and in 1991 the first edition of the Directory of Instrumentation in Ireland was published.
In 1995 the Instrumentation Signpost was instituted and Business Directory International was also instituted both on the Internet.
He acts as webmaster for the European Region of the ISA - the International Society for measurement and control and also for the Ireland Section.

Eoin is married to Máire and we have three children. Muireann, who is a qualified nurse and at present is studing for a degree in caring for people with special needs. Diarmuid, our son has qualified as a Physiotherapist this summer and is also gainfully employed, thank God. Aoileann has recently graduated with a degree in Old and Modern Irish..
Here is the Family

Eoin is interested in things Irish, language, music and history. He wrote the original Irish Page" for IOL.
He likes travel and as part of this is collects stamps. He set up a web page of stamp collectors to facilitate contacting and exchanging stamps.

He was educated by the Presentation Brothers. A practising Catholic, Eoin has been in Charismatic Renewal since 1987. He has a range of Web Pages in this area . He is a member of the Avila Prayer Group. He also acts as moderator of the Charismatic Mail List administered by Catholic Information Network based in the US. Thanks to the miracle of the InterNet this presents little problem.


John K. Ryan
Corn i gCeolfhoireann Shiansiach Londain/Horn, London Symphony Orchestra.
Na Réalta - The StarsFastCounter by LinkExchange

Readout [] The Instrument Signpost [] ISA Europe [] ISA Ireland [] Leathannach na Gaeilge [] Avila Prayer Group [] Stamp Collectors [] Spiritual Pages