F Á I L T E
go leathanach baile Shéamais Uí Bhrógáin
Tá rudaí éagsúla á mbailiú le chéile anseo agam mar acmhainní d’eagarthóirí agus scríbhneoirí agus don phobal i gcoitinne. Tá súil agam go mbainfidh tú taitneamh astu—agus, dar ndóigh, go seolfaidh tú ceartuithe agus tuairimí chugam. Aibítir na gcrann
Tugadh ainmneacha crann fadó ar litreacha aibítir na Gaeilge. Tá eolas ar an aibítir sin (agus ar aibítir eile) ar an leathanach seo.

Ainmneacha Gaelacha
Liosta réasúnta cuimsitheach d’ainmneacha traidisiúnta i litriú caighdeánach atá anseo, mar aon le beagán eolais bhreise.
Ainmneacha sráide Bhaile Átha Cliath
Tionscadal é seo chun liosta iomlán d’ainmneacha sráide Bhaile Átha Cliath i nGaeilge a chur ar fáil.

Ceartúchán profaí
Tá cur síos gearr anseo ar na comharthaí ceartúchán profaí a úsáidtear i gceirdeanna na clódóireachta agus na foilsitheoireachta, mar aon le bileog achoimre (i bhformáid PDF) a léiríonn na comharthaí is coitianta.
Gadelica
Cló Gaelach is ea Gadelica a bunaíodh ar na chéad chlónna Gaelacha ón seachtú haois déag. Is féidir leat sampla a fheiceáil anseo agus an cló a íoslódáil (saor in aisce).
Séamas Ó Brógáin
Baile an Chairpintéaraigh
Co. Bhaile Átha Cliath

Ríomhphost:
Déanta le GNU/Linux          Déanta le hionchódú Unicode          Fíorú XHTML