FÁILTE
go leathanach baile Shéamais Uí Bhrógáin.
Rudaí éagsúla atá á mbailiú le chéile anseo agam. Tá súil agam go mbainfidh tú taitneamh astu—​agus, dar ndóigh, go seolfaidh tú ceartuithe agus tuairimí chugam. Sráidainmneacha Bhaile Átha Cliath
Tionscadal é seo chun liosta iomlán d’ainmneacha sráide Bhaile Átha Cliath i nGaeilge a chur ar fáil.

Ainmneacha Gaelacha
Liosta réasúnta cuimsitheach d’ainmneacha traidisiúnta i litriú caighdeánach atá anseo, mar aon le beagán eolais bhreise.
Gadelica
Cló Gaelach is ea Gadelica a bunaíodh ar na chéad chlónna Gaelacha ón seachtú haois déag. Is féidir leat sampla a fheiceáil anseo agus an cló a íoslódáil (saor in aisce).
Ceartúchán profaí
Cur síos gearr ar na comharthaí ceartúchán profaí a úsáidtear i gceirdeanna na clódóireachta agus na foilsitheoireachta, mar aon le duilleachán achoimre (i bhformáid PDF) a léiríonn na comharthaí is coitianta.
Tomhas clóghrafach
Leagan leasaithe de scéim a moladh den chéad uair sa bhliain 1983 in Professional Printer: Journal of the Institute of Printing. • Ábhar i mBéarla
Séamas Ó Brógáin
Baile an Diosualaigh
Co. Bhaile Átha Cliath

Ríomhphost:


Déanta le GNU/Linux          Déanta le hionchódú Unicode          HTML5