Ar bPlandaí agus ar nAinmhithe

An Fal

Mar a dúramar cheana ta a lán gnáthó:ga d'ainmhithe fiaine sa cheantar seo.i na measc tá fálanna, coíllte beaga dhúchasacha, talamh garbh carraigeach agus giota beag portaigh.Glacaim´d leis an ngnáth fhál mar shampla d'ár gnáth plandaí a chur ós bhur gcómhair.

 

 • Seo leanas a gheófa i ngnáth fhál

 • Crainn, ar nos; fuinseóg( ash), beith airgid (silver birch), dair (oak) agus uaireanta seiceamar (sycamore).

 • Toir ar nós; sceach gheal(hawthorn), sceach dhubh (blackthorn), holly, elder etc.

 • Plandai dreapacha cosúil le;táth fhéithleann (woodbine), eidhneán (ivy) and seamsóg (wood sorrel).

 • Plandaí eile; raithneach (bracken), driseóga (brambles), fia-úlla (crab apple), dog roses agus plandai cosúil le caonaigh (mosses), broimfhéar (scutch), hogwood, (stitchworth), vetch, ruitheal (Herb robert), parsley, cam an ime (butter cups), neantóga (nettles),caisearbhan(dandelion), meirin puca(fox gloves), seamair chré (speedwell) feóchadáin (thistles).

 • Ár nAinmhithe agus ar nEin

  An Madarua agusAn Dreoilin

  1.Seo roinnt ainmhithe, éin agus feithidí a fheictear sna gnáthóga thuas luaite; an fáal, an choíll, an portach, bhféidir agus an charraig.

  2. Gnáth ainmhithe: an sionnach nó an mada rua (the fox),an broc (badger) ,an coinín (rabbit), an giorria (hare),an francach (rat),an easóg (stoat), an luch (mouse), dallóg fhraoigh (pygmy shrew), field vole.

  3.Ein: préachán(Crow), cág (jackdaw),colúr (pigeon),an meaig (magpies), grey crows,coileach feá (pheasant), naosc (snipe),corr-iasc (herons), chaffinch,dreóilin (wren), blue tits, great tits, gealógbull finch, gold finch finch,spideóg (robin) gealbhan (tree sparrow), gealbhan ti(house sparrow),smólach (thrush), lon dubh (black bird), larks etc.

  4.Feithidi: leafminer, grasshoppers, cranefly, céadchosach (centipede), millipede, shell - bóin Dé (lady-bird) seilmidithe (snails), peidhleacháin (butterflies); ruán beag (small tortoise-shell), péacóg (peacock), banóg mór (large white), orange tip, meadow brown, common blue,gaillseach (earwig), , ciaróga (beetles), duan alla (spider), daol (ground beetle), trumpallán (bumble bee) dreóilín teaspaigh (grasshopper) fíneóg dhearg (red mite). cuileóga (Flies): horsefly, cuileóg ghorm (blue bottle), hoverflies, leamhain (moth)

  Na Coillte

 • Taid na coíllte laghdaithe go mór agus tá idir sior-ghlas agus duill-shilteach.

 • sa choíll duill-shilteach fasann an dair (scrub, oak), beith airgid (silver birch), an bheith (birch), an fhuinseóg (ash) and beech. Fámaith (blue bells) agus seamsog (wood sorrel),sailchuach (voilet), samhairchin (primrose) ruitheal (herbrobert).

 • Ar thalamh gharbh bíonn; aiteann (gorse), driseóga (brambles), cuileann( holly), sceacha (thorn bushes). Fúthu siúd bíonn caonaigh (mosses) agus fraoch agus ar na carraigeacha loma bíonn crotal (lichens), cabaiste an mhadarua (fox's cabbage) agus stoneworth .

 • Ba bhrea linn roinnt ainm eile a fháil ó éinne, le bhúr dtoil